Результаты аттестационной сессии от 09.11.2015 г. PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.11.2015 20:48

Поздравляем судей РОСО ФТС ВО с успешной сдачей экзаменов на главных судей и на повышение судейских категорий!

СПИСОК ГЛАВНЫХ СУДЕЙ, УСПЕШНО СДАВШИХ ЭКЗАМЕН:

 1. Губарева Ю.А.
 2. Хачиперадзе А.М.
 3. Щирый Е.С.
 4. Мотыль А.Ф.
 5. Сафронов А.С.


СПИСОК СУДЕЙ УСПЕШНО СДАВШИХ ЭКЗАМЕН:

 1. Мещеряков А.А.
 2. Пазынюк О.В.
 3. Каныгина О.С.
 4. Карбаинов М.А.
 5. Щирый Е.С.
 6. Шапошникова П.С.
 7. Гониева В.В.
 8. Сафронов А.С.
 9. Белоножко М.А.
 10. Харитонова А.С.
 11. Мотыль А.Ф

Поздравляем судей РОСО ФТС ВО с успешной сдачей экзаменов на главных судей и на повышение судейских категорий!

СПИСОК ГЛАВНЫХ СУДЕЙ, УСПЕШНО СДАВШИХ ЭКЗАМЕН:

 1. Губарева Ю.А.
 2. Хачиперадзе А.М.
 3. Щирый Е.С.
 4. Мотыль А.Ф.
 5. Сафронов А.С.


СПИСОК СУДЕЙ УСПЕШНО СДАВШИХ ЭКЗАМЕН:

 1. Мещеряков А.А.
 2. Пазынюк О.В.
 3. Каныгина О.С.
 4. Карбаинов М.А.
 5. Щирый Е.С.
 6. Шапошникова П.С.
 7. Гониева В.В.
 8. Сафронов А.С.
 9. Белоножко М.А.
 10. Харитонова А.С.
 11. Мотыль А.Ф

Списки судей РОСО ФТС Волгоградской области, прошедших аттестационную сессию (лекции) 09.11.2015 г.

1. Акманова Е.И.

30. Гайворонская И.А.

2. Слепцова Ж.И.

31. Головня О.А.

3. Серкова М.С.

32. Клименко А.С.

4. Шапошникова П.С.

33. Митяева К.

5. Попов А.В.

34. Рябцева Е.А.

6. Чеботарева А.В.

35. Ткачева Ю.А.

7. Ластовская С.В.

36. Варламова Е.А.

8. Беликов А.В.

37. Вишнявецкий Д.В.

9. Дранникова Е.А.

38. Киселев Д.С.

10. Павкин М.В.

39. Киселев С.Д.

11. Сафронов А.С.

40. Киселева С.В.

12. Мотыль А.Ф.

41. Калева Л.Ю.

13. Заико Ю.А.

42. Скляр С.В.

14. Шмакова Е.Г.

43. Белоножко М.А.

15. Щирый Е.С.

44. Карбаинов М.А.

16. Пазынюк О.В.

45. Хромов Р.С

17. Вьюник С.С.

46. Тарасова О.Н.

18. Рябцев А.А.

47. Клеопина Н.

19. Семихат О.В.

48. Нагов Е.С.

20. Каныгина О.С.

49. Мещеряков А.А.

21. Лисунова Л.А.

50. Лисунова А.О.

22. Глущенко И.А.

51. Сиротин В.Е.

23. Сиротин И.В.

52. Святова А.В.

24. Костерина П.А.

53. Виноградова Л.В.

25. Гониева В.В.

54. Евтушенко Т.А.

26. Харитонова А.С.

55. Юдина Т.В.

27. Шикерина А.Ю.

56. Мордвинцев А.А.

28. Головачев А.Ю

57. Чернозубкина Н.В.

29. Абрамов А.С.

58. Чернозубкин В.Б.


59. Трушик Л.В.

1. Акманова Е.И.    30. Гайворонская И.А.
2. Слепцова Ж.И.    31. Головня О.А.
3. Серкова М.С.    32. Клименко А.С.
4. Шапошникова П.С.    33. Митяева К.
5. Попов А.В.    34. Рябцева Е.А.
6. Чеботарева А.В.    35. Ткачева Ю.А.
7. Ластовская С.В.    36. Варламова Е.А.
8. Беликов А.В.    37. Вишнявецкий Д.В.
9. Дранникова Е.А.    38. Киселев Д.С.
10. Павкин М.В.    39. Киселев С.Д.
11. Сафронов А.С.    40. Киселева С.В.
12. Мотыль А.Ф.    41. Калева Л.Ю.
13. Заико Ю.А.    42. Скляр С.В.
14. Шмакова Е.Г.    43. Белоножко М.А.
15. Щирый Е.С.    44. Карбаинов М.А.
16. Пазынюк О.В.    45. Хромов Р.С
17. Вьюник С.С.    46. Тарасова О.Н.
18. Рябцев А.А.    47. Клеопина Н.
19. Семихат О.В.    48. Нагов Е.С.
20. Каныгина О.С.    49. Мещеряков А.А.
21. Лисунова Л.А.    50. Лисунова А.О.
22. Глущенко И.А.    51. Сиротин В.Е.
23. Сиротин И.В.    52. Святова А.В.
24. Костерина П.А.    53. Виноградова Л.В.
25. Гониева В.В.    54. Евтушенко Т.А.
26. Харитонова А.С.    55. Юдина Т.В.
27. Шикерина А.Ю.    56. Мордвинцев А.А.
28. Головачев А.Ю    57. Чернозубкина Н.В.
29. Абрамов А.С.    58. Чернозубкин В.Б.
59. Трушик Л.В.

Список судей РОСО ФТС Волгоградской области, не прошедших аттестацию 09.11.2015 г.

 1. Богданова Е.В. - архив
 2. Егорова О.И. - приостановка
 3. Ерилин B.C. - архив
 4. Ерилин И.А. - архив
 5. Заико В.А. - приостановка
 6. Карбаинова Д.С.- приостановка
 7. Клеопина А.С.- приостановка
 8. Кузаева О.С.- архив
 9. Кумскова Е.В.- архив
 10. Линник Н.С.- архив
 11. Мордвинцева Р.Г. - приостановка
 12. Склярова Е.В. - приостановка
Обновлено 17.11.2015 21:08